Amfiteatr nad Jeziorem Spychowskim, jedna z najładniejszych budowli w całym powiecie, może wkrótce obrócić się w ruinę. Wszystko przez dach. Okazuje się, że droga, nowoczesna konstrukcja jest dziurawa jak sito. Właśnie trwają ekspertyzy mające ustalić winnego fuszerki.

Dodaj komentarz

Trwa wymiana starych dowodów osobistych na nowe. Wprawdzie brak nowego dokumentu tożsamości nie wiąże się z żadnymi sankcjami, jednak najlepiej zadbać o jego wymianę jak najprędzej.

Dodaj komentarz

Już piąty raz rozstrzygnięto konkurs, którego celem jest promowanie sztuki i rzemiosła artystycznego osób niepełnosprawnych. Biorą w nim udział zarówno osoby indywidualne, jak i zorganizowane grupy z Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i Spychowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dodaj komentarz

- Zasady funkcjonowania samorządu amerykańskiego są praktyczniejsze od naszych - zwierza się "Kurkowi" burmistrz Bielinowicz i zapowiada, że tydzień spędzony w Stanach przez delegacje miejską i powiatową zaowocuje konkretami.

Dodaj komentarz

Dwadzieścia pięć lat temu w szkołach powiatu szczycieńskiego zaczęły powstawać pierwsze koła NSZZ "Solidarność". Z okazji jubileuszu działacze związku spotkali się, by przypomnieć jego historię i upomnieć się o nauczycielskie przywileje.

Dodaj komentarz

Szczycieńskie Towarzystwo Przyrodniczo-Łowieckie po okresie stagnacji chce na nowo podjąć działalność na rzecz ochrony i promocji przyrody powiatu. Podczas Walnego Zebrania członków organizacji wybrano jej nowe władze. Na czele towarzystwa znów stanął Ludwik Narewski.

Dodaj komentarz

Rok 2007 jest początkiem nowego okresu finansowego Unii Europejskiej, który obejmuje najbliższych sześć lat. To pierwsza z unijnych "sześciolatek", w której Polska będzie od początku do końca pełnoprawnym beneficjentem funduszy strukturalnych. "Kurek" postanowił sprawdzić, jak do pozyskiwania środków przygotowane są poszczególne samorządy powiatu szczycieńskiego

Dodaj komentarz

Dla Andrzeja Kijewskiego wyborcza porażka oznaczała nie tylko pożegnanie z funkcją starosty. Po wyborach okazało się, że były włodarz powiatu ma kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia. Przyczyną takiego stanu rzeczy nie jest bynajmniej brak ofert pracy, ale zbyt wygórowane ambicje czołowej do niedawna postaci lokalnej sceny politycznej.

Dodaj komentarz

W dość niecodziennej scenerii, bo przy olbrzymich pochodniach rozświetlających pogrążone w mroku ruiny zamku, odbyła się uroczystość przyrodniczo-łowiecka "Powiatowy Hubertus '2005".

Dodaj komentarz

Zakończył się nabór do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie. Mimo że gra toczyła się tylko o dwa wolne miejsca, chętnych do wykonywania zawodu strażaka nie brakowało. Najsłabszą stroną kandydatów była sprawność fizyczna.

Dodaj komentarz

Od upadku komunizmu w Polsce minęło już prawie osiemnaście lat. Okazuje się jednak, że jego relikty można podziwiać nie tylko w muzeum socrealizmu w podlubelskiej Kozłówce. Sporo zachowało się ich również w naszym powiecie. Są jeszcze miejscowości, w których rzut oka na tabliczkę z nazwą ulicy przywodzi skojarzenie, że oto znaleźliśmy się w komunistycznym skansenie.

Dodaj komentarz

Prawie trzydzieścioro młodych znawców tematyki pożarniczej wzięło udział w konkursie sprawdzającym ich wiedzę. Choć dziedzina wydaje się typowo męska, to w szranki stanęło też wiele dziewcząt, które okazały się nie gorsze od swoich kolegów.

Dodaj komentarz

Od kilku lat wczesną wiosną powraca temat kleszczy. Coraz częściej słyszy się o przypadkach zachorowań na boreliozę i odkleszczowe zapalenie mózgu - choroby przenoszone przez te groźne pajęczaki. Pewne jest, że populacja pasożytów w mazurskich lasach gwałtownie wzrosła.

Dodaj komentarz

Każde wybory oznaczają roszady personalne. Na lokalnej scenie politycznej w miejsce znanych twarzy pojawiają się nowe. Bywa i tak, że osoby sprawujące urzędy w wyniku decyzji wyborców znikają z życia publicznego. Inne odnajdują się w nowych rolach. "Kurek" prezentuje pierwszą część cyklu poświęconego byłym włodarzom lokalnych samorządów.

Dodaj komentarz

Dwudziestoletnia szczytnianka Małgorzata Orłowska została uznana przez jurorów za najpiękniejszą mieszkankę powiatu. Tegoroczna miss pokonała piętnaście innych pretendentek do tytułu. Panna Małgorzata lubi słuchać muzyki i chodzić na spacery, a w przyszłości chce być modelką.

Dodaj komentarz

Najbardziej widoczną zmianą w krajobrazie miasta i całego powiatu jest ostatnio zmniejszająca się liczba przydrożnych drzew. Argumenty o poprawie bezpieczeństwa ruchu i konieczności modernizowania najbardziej wyeksploatowanych odcinków dróg nie przekonują ekologów, którzy coraz częściej oskarżają władze samorządowe o wydawanie bezprawnych ich zdaniem pozwoleń na wycinki.

Dodaj komentarz

Początek wiosny to dla strażaków niezwykle gorący okres. Zdarza się, że nawet po kilka lub kilkanaście razy dziennie są wzywani do gaszenia pożarów traw. Nie pomagają apele i kary nakładane na podpalaczy. Tymczasem bezmyślne zachowania powodują nieocenione szkody w przyrodzie i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

Dodaj komentarz

Do ciekawych roszad dochodzi na kierowniczych stanowiskach w samorządach powiatu. Taka sytuacja ma miejsce w Dźwierzutach i Pasymiu. Nowy wójt i burmistrz forsują na stanowiska swoich dobrych znajomych, co rodzi posądzenia o protekcję i lekceważenie kwalifikacji. Swoje decyzje tłumaczą koniecznością zatrudnienia ludzi zaufanych lub... niemożnością znalezienia lepszych kandydatów.

Dodaj komentarz

Po trzech latach przerwy znów daje o sobie znać Wspólnota Samorządowa. Tym razem już nie jako komitet wyborczy, a stowarzyszenie. Od kilku dni prezesuje mu radny powiatowy Adam Żywica.

Dodaj komentarz

Przyjęta podczas ostatniej sesji Rady Powiatu uchwała o zmianie budżetu na rok 2005 przewiduje przekazanie dodatkowych środków na współfinansowanie wraz z gminami renowacji i rozbudowy infrastruktury drogowej.

Dodaj komentarz